Algemene voorwaarden

Eerlijk Dierenvoer
K.v.K.nr. 69480869
BTW.nr. NL001618715B68

Bezoekadres:
Heinrich Witteweg 1
6721 AA Bennekom

Factuuradres:
Heinrich Witteweg 1
6721 AA Bennekom

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. ”Eerlijk Dierenvoer”: Eerlijk Dierenvoer, gevestigd aan de Heinrich Witteweg 1 , 6721AA  Bennekom (Nederland).
1.2. ”klant”: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Eerlijk Dierenvoer.
2.2 Door te bestellen via de website, e-mail, of op enige andere wijze geef je te kennen dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
2.3 Eerlijk Dierenvoer mag te allen tijde deze voorwaarden wijzigen.

Artikel 3: Prijzen

3.1 De prijs voor een artikel wordt vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief bezorgkosten.
3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand gekomen is mag Eerlijk Dierenvoer prijswijzingen doorvoeren.
3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Eerlijk Dierenvoer.

Artikel 4: Betaling

4.1 Betalingen geschieden vooraf door middel van een iDEAL transactie met uw bank.
4.2 Vaste klanten zonder internet toegang kunnen met uitzondering achteraf op rekening betalen.
4.3 Bij betalingen achteraf op rekening hanteren wij een betaaltermijn van 14 dagen. Wanneer hier, na de eerste herinnering geen gehoord aan wordt gegeven, brengen wij 10 euro (incl. BTW) administratiekosten in rekening.
4.4 Wanneer de betalingen voor 2 of meer facturen nog niet bij ons ontvangen zijn, zullen deze eerst voldaan moeten worden, voordat een nieuwe bestelling geplaatst en afgehaald kan worden.
4.5 Wanneer er 1 factuur openstaat, waarvan de betaaltermijn is verstreken, zal de betaling van dit factuur eerst bij ons ontvangen moeten zijn voordat een nieuwe bestelling geplaatst en afgehaald kan worden.

Artikel 5: Levering

5.1 De levering geschiedt op de wijze als tussen partijen overeengekomen. Bezorgen of afhalen in en vanaf Bennekom.
5.2 Indien een bestelling onvolledig geleverd wordt zal de klant hiervan voortijdig op de hoogte worden gesteld.
5.3 Indien Eerlijk Dierenvoer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Eerlijk Dierenvoer zich het recht voor de levering op te schorten.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Eerlijk Dierenvoer verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7: Privacy

7.1 Klantgegevens zullen uitsluitend door Eerlijk Dierenvoer worden gebruikt en niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Eerlijk Dierenvoer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek aan haar geleverde producten als gevolg van onjuiste opslag of behandeling van het product door de afnemer of derden.
8.2 Eerlijk Dierenvoer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van uw huisdier ten gevolge van het gebruik van de producten, indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik.
8.3 Bij het gebruik van het product dient de handleiding in acht te worden genomen. Bij twijfel over de gezondheidstoestand en capaciteiten / conditie van uw hond dient u uw dierenarts te raadplegen.
8.4 De op de website genoemde gewichten / maten / aanbevelingen, zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. De aansprakelijkheid van Eerlijk Dierenvoer is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling / overeenkomst.

8.5 Eerlijk Dierenvoer neemt geen aangekochte producten retour of terug. Dit omdat we de kwaliteit van het product niet kunnen waarborgen.